Uniwersytet Łódzki

Instytut Psychologii
Wydziału Nauk o Wychowaniu

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca

pt. "Mnogość ról – mnogość sfer"

Łódź, 15 – 16 listopada 2013 r.

Informacje

Informacje

Pobierz program konferencji

Pobierz streszczenia wystąpień

Instytut Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rodzina – Praca pt. „Mnogość ról – mnogość sfer”

Celem konferencji są wymiana opinii oraz prezentacja wyników badań dotyczących najważniejszych obszarów życia człowieka jakimi są rodzina i praca. Problematyka ta nabiera szczególnie istotnego znaczenia w kontekście zmian we współczesnym świecie, które z jednej strony – stwarzają szerokie możliwości i perspektywy, z drugiej zaś – mogą być źródłem frustracji, niepokojów czy różnego rodzaju patologii.

Dokonujące się zmiany społeczno-ekonomiczne wyznaczają nowe i bardziej złożone zadania w życiu zawodowym i rodzinnym. Rosnące wymagania na rynku pracy, konkurencja, lęk przed wzrastającym bezrobociem skutkują konfliktami w obszarze relacji rodzina – praca. Szczególnie ważne sfery życia, związane ze zdrowiem i bliskimi relacjami interpersonalnymi, coraz częściej bywają podporządkowane karierze zawodowej.

Mamy nadzieję, że zgłoszone przez Państwa referaty będą stanowiły podstawę do dyskusji, która być może pozwoli nam odpowiedzieć na wciąż otwarte pytania: czy realizacja wielu ról (w jakich warunkach, przez jakie osoby – ich cechy indywidualne i kompetencje) może stanowić o dobrym przystosowaniu, gwarantującym harmonijne funkcjonowanie jednostki we wszystkich sferach życia, czy też skutkuje przeładowaniem rolami, a tym samym trudnościami w radzeniu sobie z zadaniami, które z nimi się wiążą?

Adresatem konferencji są wszystkie osoby zainteresowane specyfiką problemów współczesnej rodziny oraz efektywnym funkcjonowaniem w rolach zawodowych. Zapraszamy do udziału zarówno naukowców jak i praktyków z obszarów: psychologii, pedagogiki, socjologii, organizacji i zarządzania, medycyny pracy, prawa.

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

 • Modele kariery zawodowej a rodzina
 • Normatywne i nienormatywne kryzysy w życiu rodziny
 • Rodzina i praca z perspektywy psychologii pozytywnej
 • Podmiotowe i rodzinne uwarunkowania decyzji zawodowych
 • Wielość ról zawodowych a zadowolenie z różnych sfer życia
 • Czas i miejsce pracy a równowaga miedzy życiem osobistym i zawodowym
 • Zmiany na rynku pracy i ich konsekwencje
 • Warunki pracy a zdrowie jednostki
 • Zagrożenia zdrowia pracowników

Pytania dotyczące konferencji można kierować na adres: rodzinaipraca2013@uni.lodz.pl


Komitet Naukowy:

Prof. UŁ dr hab. Iwona Janicka – przewodnicząca
Prof. UŁ dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz
Prof. UŁ dr hab. Grażyna Poraj
Prof. UŁ dr hab. Waldemar Świętochowski
dr hab. Hanna Bednarek
dr Agnieszka Lipińska-Grobelny
dr Anna Paszkowska-Rogacz

Komitet Organizacyjny:

dr Marta Znajmiecka-Sikora – przewodnicząca
dr Bogna Kędzierska
dr Ewa Marat
dr Sylwia Rydz
dr Katarzyna Walęcka – Matyja
mgr Mateusz Hauk
mgr Marta Kucharska
mgr Paulina Stopińska
mgr Przemysław Sosnowski

Terminy i opłaty

Opłata konferencyjna wynosi:
 • 410,00 zł płatne do 15 lipca 2013 r.
 • 460,00 zł płatne w terminie 16 lipca – 15 września 2013 r.
 • 510,00 zł płatne po 15 września 2013 r

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, publikacje tekstów pozytywnie zrecenzowanych.

Opłatę konferencyjną prosimy przesłać do dnia 30 września 2013 r. na konto Uniwersytetu Łódzkiego nr:

32 1240 3028 1111 0010 2943 6023

W tytule zapłaty należy koniecznie podać: Rodzina i Praca 2013

Istnieje możliwość dodatkowo zamówienia obiadów (w cenie 35 zł/1 szt.) i uroczystej kolacji (w cenie 80,00 zł/1szt.) w ramach opłaty konferencyjnej poprzez wybór odpowiedniego wariantu w formularzu rejestracyjnym.


Zgłoszenia na konferencję

Zgłoszenia wraz z abstraktem (maksymalnie 1400 znaków/ok. 200 słów) prosimy przesyłać do dnia 15 lipca 2013 r. – wypełniając formularz rejestracyjny


Zakwaterowanie – noclegi
Opłaty za nocleg w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym:
 • Pokój jednoosobowy: 126,00 (1os/1 doba + śniadanie)
 • Pokój dwuosobowy: 189,00 ze śniadaniem; do pojedynczego wykorzystania od 139,50-126,00 – 1 doba ze śniadaniem

Miejsce konferencji

Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 16/18 90-232 Łódź
tel. (48) 42 635-54-90
mail: cskul@uni.lodz.pl
http://csk.uni.lodz.pl


Wyświetl większą mapę

Formularz zgłoszeniowy

Dane osobowe
Współautorzy
Dane do korespondencji
Informacje o wystąpieniu

Przewidziany czas na wygłoszenie referatu – 15 min.

Krótkie komunikaty - sesja plakatowa realizowana w nowej formie – prezentacja multimedialna – 5 slajdów – czas na prezentację 5 min.

Streszczenie wystąpienia nie powinno być dłuższe niż 1400 znaków (ok. 200 słów).

Dane do faktury
UWAGA!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organizator konferencji zobowiązany jest do wystawienia faktury tylko i wyłącznie na osobę lub instytucję dokonującą wpłaty na konto UŁ.

Posiłki